Dr. Hakan Dönmez
  • Aviyente S., Yıldırım M., Sankur B., Dönmez H., Temporomandibuler Eklem Titreşimlerinin Zaman – Sağlık Dağılımları (Time-Frequency Distribution of TMJ Vibrations), Biyomut 97, Biyomedikal Müh, Ulusal Toplanısı Bildiriler Kitabı, İstanbul, 1997: 95-101.
  • Kabaoğlu N, Akan A, Yıldırım M, Üner O, Oztaş E, Dönmez H, Turan N, Ortodontic Tedavi Sırasında Oluşan TME Seslerinin İncelenmesi (Investigation Of TMJ Sounds During Orthodontic Treatment), SIU’2001, 9.IEEE Sinyal İşleme ve Uygulama Kurultayı Bildiriler Kitabı, pp.227-232, 25-27 April 2001, Gazimagusa, KKTC.
  • Tosun T., Ertürk T., Dönmez H., Yıldırım M., Diş İmplantı Uygulamaları ve Tanı Yöntemleri (Dental Implant Applications and Diagnostic Methods), Biyomut 2002, Biyomedikal Müh, Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı, İstanbul, 2002: 20-23.
  • Okutan S, Dönmez H, Demirel K, Titanyum destekli ePTFE membranla tedavi edilen bir olguda ortodontik tedavi, Türk Periodontoloji Derneği 32. Bilimsel kongresi Bildiriler Kitabı, 15-18 Mayıs 2002, Club Med, Bodrum, 59.
  • Yildirim M, Ertas G, Uner O, Donmez H, A Computer System Responding to Various Needs in Orthodontic Departments , 100th Annual Session, 5th International Orthodontic Congress, 2nd Meeting of the World Federation of Orthodontists, Chicago, Illinois, 28 April- 3 May, 2000.
  • “Nikel Titanyum Esaslı Genişletme Aygıtlarının Mikro Yapısal ve Mekanik Özelliklerinin Deneysel Olarak İncelenmesi”. Doktora Tezi, İstanbul, 2002.